سفارش تبلیغ
صبا
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به من فرمان داد که نوشتن یهود را یاد بگیرم . [زیدبن ثابت]
 
جمعه 97 آبان 4 , ساعت 11:9 صبح

میهمانی مقدمه امضاء سند!!!

مرحوم همائی درباره استاد خود ، آیت الله سید محمد باقر درچه ای ، چنین می گوید:

« آن بزرگوار در علم و ورع و تقوا آیتی عظیم ، و به حقیقت جانشین پیغمبر اکرم و ائمه معصومین« سلام الله علیهم اجمعین » بود . در سادگی و صفای روح و بی اعتنائی به امور دنیوی گوئی فرشته ای بود که از عرش به فرش آمده بود و برای تربیت خلایق با ایشان همنشین شده است. مکرر دیدم که سهم امام های کلان برای او آوردند و دیناری نپذیرفت با اینکه میدانست که بش از چهار و پنج شاهی پول سیاه نداشت. وقتی سبب میپرسید می فرمود: من فعلا بحمد الله مقروض نیستم و خرجی فردای خود را هم دارم و معلوم نیست که فردا پس فردا چه پیش آید ، و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. بنابراین اگر سهم امام را بپذیرم ممکن است حقوق فقراء تضییع شود.

گاهی دیدم چهار صد پانصد تومان که به پول امروزی چهار صد پانصد هزار تومان بود برایش سهم امام آوردند و بیش از چند ریال که مقروض بود قبول نکرد. اگر احیاناً لقمه ای شبهه ناک خورده بود برفور انگشت در گلو میکرد و همه را بالا می آورد . و این حالت را یک بار مخصوصاً برای العین دیدم. ماجرا از این قرار بود : یکی از بازرگانان ثروتمند ، آن بزرگوار را با چند تن از علما و طلاب دعوت کرده بود. سفره ای گستر ده بود و غذاهای متنوع با انواع تکلف و تنوع آن مرحوم به عادت همیشگی مقدار کمی غذا تناول کرد . پس از انکه دست و دهان شسته شد ، میزبان قباله ای را مشتمل بر مساله ای که به فتوای سید حرام بود برای امضا حضور آن مرد روحانی آورد. وی دانست که آن میهمانی مقدمه ای برای امضای این سند بوده و شبهه رشوه داشته است. رنگش تغییر کرد و تنش به لرزه افتاد و فرمود من به تو چه بدی کرده بودم که این زقوم را به حلق من کردی؟ چرا این نوشته را پیش از ناهار نیاوردی تا دست به این غذای الوده نکنم. پس آشفته حال برخاست دوان دوان به مدرسه آمد و کنار باغچه مدرسه مقابل حجره اش نشست و با انگشت به حلق فرو کرد همه را استفراغ کرد و پس از آن نفس راحتی کشید.شنبه 97 مهر 28 , ساعت 10:49 صبح

پیشنهادات اجرایی  و سیاست ها و اهداف برای  بزرگداشت یوم الله 13 ابان

پایگاه شهدای بتلیجه


شنبه 97 مهر 28 , ساعت 10:47 صبح

13 آبان
تبعید حضرت امام (ره ) به ترکیه
چند روزى پس از نطق تاریخى امام  (ره) درباره مفاسد کاپیوتولاسیون ، صدها کماندو به همراه مزدوران ساواک ، در 13آبان 1343 از بام و دیوار وارد منزل امام شدند و شبانه ایشان رابه تهران منتقل کرند وبا یک هواپیماى نظامى به ترکیه تبعید نمودند.
*در این مدت طولانى که به جرممخالفت با مصونیت آمریکایى ها که اساس استقلال کشور را در هم شکست ، از وطن دورهستم و بر خلاف قانون شرع و قانون اساسى در تبعید به سر مى برم ، مراقب مصیبت هایىکه به ملت مظلوم بى پناه ایران وارد مى شود، بوده ام و از آنچه به این ملت اصیل ازظلم دستگاه جبار مى گذرد و بیشتر مطلع شده و رنج برده ام .
صحیفه نور جلد 1، ص 133
*پانزده سال قبل که شاه قصد داشت به دستور آمریکا لایحه مصونیت  مستشارانآمریکایى رابه تصویب مجلسین برساند، من این خیانت شاه را نسبت به ملت ایران ، در طىیک سخنرانى و صدور یک اعلامیه محکوم نمودم و ملت ایران را از این سیاست استعمارىآمریکا مطلع ساختم که پس از چند روز شبانه به منزلم در قمحمله کردند، دستگیر و سپس به ترکیه تبعید نمودند.
صحیفه نور جلد 4، ص 23

 

 


13 آبان
تسخیر انقلابى لانه جاسوسى آمریکا
از آنجا که سفارت آمریکا در تهرانبه لانه جاسوسى و توطئه علیه نظام جمهورى اسلامى تبدیل شده بود، دانشجویان پیرو خطامام در 13 آبان 1358، سفارت را اشغال کرده و 53 جاسوس به ظاهر دیپلمات را گروگان گرفتند.این حرکت انقلابى ابهت ظاهرى استعمار آمریکا در بین ملت هاىدنیا را در هم شکست . دولت موقت پس از این اقدام ، استعفا کرد.
*مرکز توطئه وجاسوسى به اسم سفارت آمریکا و اشخاصى که در آن بر ضد نهضت اسلامى ما توطئه نمودهاند، از احترام سیاسى بین المللى برخوردار نیستند.
صحیفه نور جلد 10، ص 195
*مرکز فساد آمریکا را جوان ها گرفته اند و آمریکائى هایى هم که در آنجابودند گرفتندو آن لانه فساد را به دست آوردند و آمریکا هم هیچ غلطى نمى تواند بکند و جوان هامطمئن باشند که آمریکا هیچ غلطى نمى تواند بکند.
صحیفه نور جلد 10، ص 149
*ما مدعى هستیم اینجا سفارتخانه نیست ، اصلش قضیه سفارت در کار نبوده و ما مدعىهستیم این آدمهایى که در اینجا بودند اینها اجزاء سفارتخانه نبودند، به اسمسفارتخانه شما (آمریکا) یک چیزى درست کردید که لانه جاسوسى است .
صحیفه نور جلد 10 ص 15
*سفارتخانه ها حق ندارند که تفنگدار وارد کنند و اینها تفنگدارها درآنجا داشتند... سفارتخانه ها حق ندارند که جاسوسى کنند، توطئه بکنند و اینها جاسوسىمى کردند
صحیفه نور جلد 1، ص 162
*ما شعار مرگ بر آمریکا را در عمل جوانانپر شور و قهرمانان و مسلمانان در تسخیر لانه فساد و جاسوسى آمریکا تماشا کرده ایم . ما همه شعارهایمان را با عمل محک زده ایم .
ج 21، ص 95


13 آبان
روز دانش آموز
صبح روز 13 آبان 1357، که صدها دانش آموز و دانشجو در مقابل دانشگاهتهران تجمع کرده بودند، با گلوله هاى مزدوران شاه به خاک و خون غلطیدند و 56 شهید وصدها مجروح تقدیم انقلاب اسلامى کردند. لذا این را روز دانش آموز نام نهادند تا  خاطره شهداى دانش آموز زنده نگهداشته شود.
*شما جوانهاى محصل ، سایر جوانهاامید من هستید، نوید من هستید، امید من به شما توده جوان است ، به شما توده محصلاست .
صحیفه نور جلد 5، ص 179
من امید این را دارم که مقدرات مملکت بعد ازاین به دست شما عزیزان بیفتد و مملکت ما شما عزیزان حفظ کنید .
صحیفه نور جلد 5،ص 159
*من امید آن را دارم که شماها با علم و عمل و تهذیب نفس ، با علم و عملصالح ، بر مشکلات خودتان غلبه کنید.
صحیفه نور جلد 5، ص 179
*فرزندان عزیزم، دیگر این شمائید که باید هر چه بیشتر کوشش کنید تا نهال آزادى و استقلال کشور راآبیارى کنید.
صحیفه نور جلد 5، ص 95
*فرداى شما فرداى دشوارى است که اگرمجهز به علم و تقوا و شعور انقلابى - اسلامى شدید پیروزیتان حتمى است .
صحیفهنور جلد 5،ص 98
*
با پاکسازى آموزش و پرورش از آثار فرهنگ استعمارى ، محیطىبوجود آورید که اطفال ما را شیر بچگانى که همیشه پشت جبهه مقاومت علیه آمریکا وصهیونیست و سایر چپاولگرهاى شرق و غرب نشسته اند، تربیت کنید.
صحیفه نور جلد 5،ص 100
*
شما جوانان که امید من هستید و نوید من هستید، کوشش کنید و وحدت کلمهخود را حفظ کنید.
صحیفه نور جلد 15، ص 18
*
مطمئن باشید که خمینى تا قطع ریشههاى استعمارى چپ و راست همسنگر شماست ...من چشم امیدم به شماست .
5، ص 1


شنبه 97 مهر 28 , ساعت 10:46 صبح

1-تاکید بر نقش حضرت امام خمینی (ره) و جانشین شایسته اش ،و تبیین راهبردهای ولایت فقیه در مقابله با رفتار استکبار ی آمریکا و جهان سلطه

2-بصیرت افزایی و ترویج فرهنگ استکبار ستیزی و تقویت ((بیداری اسلامی ))در کشور های جهان سوم

3-تاکید بر حضور آگاهانه مردم به ویژه دانشجویان و دانش آموزان در عرصه استکبار ستیزی و شناخت هر چه بیشتر رفتار های مستکبرانه ی آمریکا و هم پیمانان غربی و عربی آن

4-ایستادگی در مقابل زیاده خواهی استکبار به ویژه در حمایت از آتش افروزان منطقه که در برابر ((مقاومت اسلامی ))و ((بیداری اسلامی ))مردم منطقه مقابله می کنند .

5-بهره گیری از بستر یو ا... 13 آبان به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم دانش آموزان شهید در مقابل دانشگاه تهران به دست عمال رژیم منحوس پهلوی و اهمیت احساس مسوولیت و ارتقای سطح دانش و آگاهَی این قشر آینده ساز

6-زمینه سازی بازتاب جهانی روحیه استقامت ملی و هویت انقلابی مردم شریف ایران به منظور بازدارندگی و تهدید زدایی قدرتهای غربی و استکباری

7-طرح و.اقعیت و ماهیت استکبار جهانی و نظام سلطه به منظور تاثیر بر افکار عمومی و تدارک زمینه های لازم برای خنثی کردن تبلیغات معطوف به جهت دهی افکار عمومی و تهدیدات دشمنان نظام به ویژه آمریکا (شیطان بزرگ )و مقابله با جنگ نرم دشمنان و دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی


شنبه 97 مهر 28 , ساعت 10:45 صبح

تقویت روحیه استکبار ستیزی و تبیین ضرورت توجه دائم به توطئه ها ی استکبار علیه انقلاب اسلامی و ملت بزرگ و آزاده ایران اسلامی و گرامیداشت یادو خاطره ی یو م الله 13 آبان بر اساس سه حادثه مهم تاریخی :

*13 آبان 1343 ،تبعید حضرت امام خمینی (ره)به ترکیه به دست رژیم منحوس پهلوی به دنبال تصویب قانون ننگین مصونیت قضایی اتباع آمریکایی (کاپیتولاسیون )

*13 آبان 1357،کشتار دانش آموزان به دست دژخیمان رژیم پهلوی با خط دهی نماینده سفارت امریکا

* 13 آبان 1358 ،تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام


شنبه 97 مهر 28 , ساعت 10:44 صبح

به نام خدا

پیشنهادات اجرایی برای 13 یوم الله  آبان

 

 

1 تشکیل ستاد گرامیداشت منزلت دانش آموز  با شورای مدرسه   و اعضای انجمن اولیاء و مربیان جهت برنامه ریزی

2 زمینه سازی طرح ایده ها و پیشنهادات نو و کار آمد در برگزاری متفاوت و متناسب 13 آبان امسال با توجه به تقارن با اربعین حسینی و 28 صفر

3 - استفاده از پیام های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و شهیدان والامقام در تولیدات تبلیغی و اطلاع رسانی

4- فراهم ساختن زمینه حضور فعال فرهنگیان و دانش آموزان در مراسم محوری 13 آبان

5- تبیین اهداف و سیاستهای بزرگداشت 13 آبان

6- تجلیل از خانواده معزز شهدای دانش آموز

7- طراحی مسابقات فرهنگی و هنری شامل : مقاله نویسی ،نقاشی ،کاریکاتور ، ،کاردستی ،و ساخت آدمک استکباری

8- برنامه ریزی و اجرای برنامه های موثر و متناسب با این مناسبت مهم درمدارس  

9- اختصاص موضوعات انشا ء در این ایام در کلیه پایه های تحصیلی پیرامون 13 آبان و استکبار ستیزی

10- دیدار از خانواده ی شهید دانش آموزان  توسط تشکل های دانش آموزی

11- تجدید بیعت دانش آموزان با شهدا در محل گلستان شهدا

12- برگزاری مسابقه دو به همین مناسبت

13-ترویج فرهنگ ایثار و شهادت(قرار دادن تصاویر شهدا در معرض دید دانش آموزان ) و معرفی تعدادی از فهمیده های ایران اسلامی به دانش آموزان

14-صدور احکام شورای دانش آموزی و شهردار مدرسه و تقدیم احکام در مراسم آغازین

15-تلاش بر حفظ حرمت و عزت دانش آموزان در همه حال

16-برنامه ریزی برای تشویق حد اکثری دانش آموزان در طی سال با بهانه های درس،نماز،ادب و اخلاق ،رضایت اولیاء ،رضایت معلمان ،فعالیت اجتماعی ،عضویت در تشکل ها ،کمک در اداره مدرسه ،و ......... آبان .....

17-تبیین اهمیت علم آموزی و جایگاه دانش اموز

18-تکریم و تقدیم هدیه به فرزندان ایثارگر

19-برنامه ریزی برای تعبیه و نصب تابلوی ((خوبان )) و برنامه ریزی لازم در این خصوص

20-اختصاص یک جلسه آموزش خانواده ،با موضوع تکریم کودکان حداکثر تا پایان آذر ماه

21- توجه ویژه به اربعین حسینی  و 28 صفر

22- شناسایی دانش اموزان مستد برای تشکیل هیئت امنای هیئت دانش آموزی و تقسیم کار بین آن ها  

23- شناسایی مداحان دانش آموز و همسوسازی محتوایی ، آموزشی آنان با برنامه های آموزشی و پرورشی

24- تشویق و ترغیب  ارتباط دانش آموزان با مسجد محله بعنوان قطب معنوی جامعه برای ارتقای کارکرده ای اجتماعی

پایگاه مقاومت شهدای بتلیجه


جمعه 97 شهریور 30 , ساعت 9:13 عصر

تجدید میثاق با شهدا -پیشکسوتان جهاد و شهادت  و بسیجیان روستای بتلیجه -عصر عاشورا


جمعه 97 شهریور 30 , ساعت 9:11 عصر

دیدار با خانواده شهید حسین مال امیری - ش پ بتلیجه


جمعه 97 شهریور 30 , ساعت 9:10 عصر

دیدار با خانواده شهید علی گودرزی - ش پ بتلیجه


جمعه 97 شهریور 30 , ساعت 9:9 عصر

عکس روز عاشورا-محرم 1397-روستای بتلیجه


<      1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ