سفارش تبلیغ
صبا
از دست دادن فرصت اندوهى گلوگیر است . [نهج البلاغه]