نیکویی پرسش، نیمی از دانش است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
یکشنبه 96 آبان 21 , ساعت 6:54 صبح

محرم 1396لیست کل یادداشت های این وبلاگ