هرگاه آدمی خوراکش را کم کند، درون شپر نور گردد [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
یکشنبه 96 آبان 21 , ساعت 7:6 صبح

محرم 1396لیست کل یادداشت های این وبلاگ