براى پاسبانى بس بود مدت زندگانى . [نهج البلاغه]
 
پنج شنبه 96 آبان 25 , ساعت 10:15 صبح

منشین با بدان که صحبت بد  

گرچه پاکی، تو را پلید کند

آفتاب ارچه روشن است او را

پاره ای ابر ناپدید کندلیست کل یادداشت های این وبلاگ