سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
از آنچه نمی شود مپرس که آنچه شده است تو را بس است [امام علی علیه السلام]
 
پنج شنبه 96 آبان 25 , ساعت 10:18 صبح

دستورالعمل برگزاری سلسلهنشست های کتابخوان"

اداره فرهنگی هنری ،اردوها و فضاهای پرورشی ادراه کل آموزش و پرورش استان اصفهان با همکاریادارهکل نهاد کتابخانه های عمومی استان اصفهان طرح سلسله نشست های کتابخوان را با توجه به شرایط زیر برگزار می نماید:

1)     از هر ناحیه /منطقه یک آموزشگاه دخترانه و یک آموزشگاه پسرانه جهت اجرای طرح شناسایی و تا پایان آبان ماه به اداره فرهنگی هنری ،اردوها و فضاهای پرورشی استان  اعلام گردد.

2)     پس از جمعبندی توسط کارشناسی فرهنگی وهنری استان لیست مدارس داوطلب به ادارهکلنهاد کتابخانه های عمومی ارسال و این نهاد با هماهنگی کتابخانه های عمومی شهرستانهای استان نسبت به معرفی  کارشناس کتاب و اعزام به مدارس مجری طرح اقدام می نماید.

3)     مدارس مجری طرح با همکاری معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش محل تحصیل خود و مطابق با شیوه نامه ذیل نسبت به برگزاری حداقل 2 نشست با موضوع کتاب تا پایان سال در آموزشگاه مربوطه و دعوت از دانش آموزان مدارس همجوار و یا در کتابخانه عمومی محل زندگی خود اقدام و گزارشی مکتوب و تصویری از برگزای طرح را تا پایان اسفند به کارشناسی فرهنگی و هنری استان ارسال نمایند. 

مقدمه:

کتاب خوان عنوان نشست هایی است که به منظور به اشتراک گذاری کتاب های خوانده شده و با هدف ترویج و تبلیغ مطالعهدر قالب معرفی کتاب برگزار می­گردد. این جلسه در فضایی صمیمی تلاش دارد تجربیات مطالعاتی افراد کتابخوان را برای سایر علاقمندان کتاب و کتابخوانی به اشتراک گذارد. به منظور اجرای بهتر و شایسته تر این نشست ها در سطوح استان و شهرستان دستورالعمل ذیل تدوین و در اختیار قرار می گیرد.

سیاست­ها:

·        آشنایی عموم مردم با نحوه و چرایی مطالعه به عنوان گام مهم در توسعه فرهنگ مطالعه

·        ایجاد احساس نیاز به مطالعه و فرهنگ سازی این امر

·        نیازسنجی ذائقه مطالعاتی عموم مردم

·        بهبود نگرش عموم مردم و کیفیت سبک زندگی ایشان در اثر مطالعات هدفمند و کاربردی

 

اهداف:

·        ایجاد عادت به مطالعه در اقشار مختلف جامعه

·        اشتراک گذاری کتابهای خوانده شده

·        معرفی کتاب های مفید و کاربردی

·        ارتقاء و توانمند سازی کتابداران از طریق مطالعه

·        آشنایی با شیوه های استاندارد معرفی کتاب

گام های اجرایی برگزاری جلسه کتابخوان:

v     ارائه دهندگان در این نشست:

        کتابداران

        دانشآموزان

        کادرآموزشی

v     جزئیات برگزاری نشست های گروه سنی راهنمایی و متوسطه:

        تعدادارائهدهندگان 8 نفرخواهدبود. ارائهدهندهدانشآموز، 2 نفرکتابدار، 1 نفرکادرآموزشی

هرنفرتا 10 دقیقهبهارائهخواهدپرداخت

        .بههریکازدانشآموزانارائهدهندهکتابمناسبردهسنیاهداگردد

نمایشگاهکتبارائهشدهدرحاشیهنشستبرگزارگردد.

v     نحوه برگزاری جلسات:

1.       زمان برگزاری هر جلسه 90 دقیقه می باشد.

2.       مدت زمان برای ارائه هر فرد حداکثر 7 دقیقه می باشد(تقریبا"12 نفر)

3.       سخنرانی متعارف در جلسات مرسوم، به هیچ وجه در این نشست ها وجود نخواهد داشت (در انتخاب مهمان این ملاحظه در نظر گرفته شود که در صورت دعوت از مقامات آنها هم مانند سایر ارائه دهندگان امکان معرفی کتاب خواهند داشت)

4.       عنوان نشست در هر آموزشگاه  به این شکل خواهد بود؛

5.       شماره نشست؛    کتاب‌خوان؛      نام استان؛       نشست کتاب خوان شهرستان .....

 

v     نظرسنجی:

نظرسنجی مکتوب یا پیامکی به منظور شناخت کیفیت برگزاری از دیگر گام‌های اجرایی نشست است.

 

v     ارسال گزارش:

پس از برگزاری نشست گزارش محتوایی شامل متن معرفی ها، محل برگزاری، تعداد شرکت کنندگان، انعکاس خبری، تحلیل نظرات و .... برای اداره فرهنگیو هنری آموزش و پرورش و نهاد کتابخانه های عمومی استان ارسال گردد.

v     توصیه های کلی برای ارائه دهندگان:

1.       ایجاد جذابیت در معرفی کتاب‌ ها جهت انتقال مفاهیم کتاب

2.       تسلط کافی بر مبانی بیان و شیوه‌های ارائه مطلب، همچنین اشراف بر مطالب کتاب مورد نظر

3.       چگونگی انتقال محتوا و نزدیکی محتوا با ذائقه مخاطب

4.       کتاب‌ها از طیف‌های مختلف و برای گروه­های سنی مختلف در نظر گرفته و معرفی شود.

5.       باید دقت کرد که اگر کتابی تخصصی برای ارائه در نشست انتخاب شد، برای همه افراد جالب باشد و یا به شکلی قابل درک برای مخاطب ارائه شود.لیست کل یادداشت های این وبلاگ