پر ارزش ترین مردم، دانشمندترین و کم ارزش ترین مردم، نادان ترینایشان اند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
شنبه 96 آبان 27 , ساعت 11:11 صبح
Image result for ?بتلیجه?‎


لیست کل یادداشت های این وبلاگ