سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
[ و به کسى که از او مشکلى را پرسید فرمود : ] براى دانستن بپرس نه براى آزار دادن که نادان آموزنده همانند داناست و داناى برون از راه انصاف ، همانند نادان پر چون و چراست . [نهج البلاغه]
 
دوشنبه 96 آذر 13 , ساعت 4:8 عصر

 

ردیف دوم  نفر ششم  از سمت راست ( علیرضا خلجی )-ردیف سوم از سمت رلست ( علیرضا قاسمی )اردوی دانش آموزی بچه های بتلیجه و دره سوختهلیست کل یادداشت های این وبلاگ