سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
دانشی که بدان عمل نمی شود، مانند گنجی است که از آن خرج نمی شود . صاحبش در گردآوریش خود را به رنج می اندازد و به بهره اش نمی رسد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
دوشنبه 96 آذر 13 , ساعت 4:8 عصر

 

ردیف دوم  نفر ششم  از سمت راست ( علیرضا خلجی )-ردیف سوم از سمت رلست ( علیرضا قاسمی )اردوی دانش آموزی بچه های بتلیجه و دره سوختهلیست کل یادداشت های این وبلاگ