سفارش تبلیغ
صبا
جدال تدبیر را ویران کند . [نهج البلاغه]