سفارش تبلیغ
صبا
همواره بردبار باش که آن پایه دانش است . [امام صادق علیه السلام]