سفارش تبلیغ
صبا
[ و چون زیاد بن ابیه را به جاى عبد اللّه پسر عباس به فارس و شهرهاى تابع آن حکومت داد ، در گفتارى دراز که او را از گرفتن خراج پیش از رسیدن وقت آن نهى فرمود گفت : ] کار به عدالت کن و از ستم و بیداد بپرهیز که ستم رعیت را به آوارگى وادارد و بیدادگرى شمشیر را در میان آرد . [نهج البلاغه]
 
جمعه 97 شهریور 23 , ساعت 7:6 عصر

 

به افتخار جوانانی که نه مثل یوز پلنگ ؛           بلکه مثل شیر ؛ نه نود دقیقه ؛             بلکه هشت سال

نه جلوی توپ فوتبال                                          بلکه جلوی توپ تانک                نه مقابل یک کشور

بلکه مقابل 27کشور                                          دفاع کردند و یک میلیمتر از خاکمون را به دشمن ندادند تا

ایران ایرانی همیشه قهرمان باشه و پرچمش بالا

شادی روح شهدا و امام شهدا به خصوص 25 شهید


پایگاه مقاومت بسیج شهدای بتلیجه


صلوات

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ