سفارش تبلیغ
صبا
طمعکار در بند خوارى گرفتار است . [نهج البلاغه]