شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

خلجي

+ [تلگرام] پايان عمليات حفاري تونل خوانسار-فريدن امروز با حضور مديرکل راه و شهرسازي استان اصفهان @cheshmehsa
ساعت ویکتوریا
خلجي
رتبه 0
0 برگزیده
590 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
خلجي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top