شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

خلجي

+ [تلگرام] احمد رضاي عزيز: خداي اطلسي ها با تو باشد پناه بي کسي ها با تو باشد تمام لحظه هاي خوب يک عمر به جز دلواپسي ها با تو باشد . تولدت مبارک @betlijeh1
ساعت دماسنج
خلجي
رتبه 0
0 برگزیده
590 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
خلجي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top