شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

خلجي

+ [تلگرام] ياد کنيم از پدر و مادر شهيد بزرگوار حسين قجاوند ، مرحوم آقاعلي قجاوند و مرحومه زهرا خسروي با ذکر صلوات و فاتحه
mp3 player شوکر
خلجي
رتبه 0
0 برگزیده
590 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
خلجي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top