سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خلق را با قدرت خود، بی هیچ سابقه ای بیافرید و آنان را مطابق خواست خود ایجاد نمود . سپس آنان را در راه اراده اش پیشبرد و در راه دوستی اش برانگیخت . [امام سجّاد علیه السلام ـ در دعایش در ستایش خداوند، عزّوجلّ ـ]
 
دوشنبه 99 آبان 5 , ساعت 11:51 عصر


دوشنبه 99 آبان 5 , ساعت 11:50 عصر


دوشنبه 99 آبان 5 , ساعت 11:48 عصر


66

دوشنبه 99 آبان 5 , ساعت 11:46 عصر


1

دوشنبه 99 آبان 5 , ساعت 11:45 عصر


2

دوشنبه 99 آبان 5 , ساعت 11:44 عصر


4

دوشنبه 99 آبان 5 , ساعت 11:43 عصر


3

دوشنبه 99 آبان 5 , ساعت 11:42 عصر


2

دوشنبه 99 آبان 5 , ساعت 11:41 عصر


دوشنبه 99 آبان 5 , ساعت 11:40 عصر


   1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ