سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
در گذشته مرا برادرى بود که در راه خدا برادریم مى‏نمود . خردى دنیا در دیده‏اش وى را در چشم من بزرگ مى‏داشت ، و شکم بر او سلطه‏اى نداشت ، پس آنچه نمى‏یافت آرزو نمى‏کرد و آنچه را مى‏یافت فراوان به کار نمى‏برد . بیشتر روزهایش را خاموش مى‏ماند ، و اگر سخن مى‏گفت گویندگان را از سخن مى‏ماند و تشنگى پرسندگان را فرو مى‏نشاند . افتاده بود و در دیده‏ها ناتوان ، و به هنگام کار چون شیر بیشه و مار بیابان . تا نزد قاضى نمى‏رفت حجّت نمى‏آورد و کسى را که عذرى داشت . سرزنش نمى‏نمود ، تا عذرش را مى‏شنود . از درد شکوه نمى‏نمود مگر آنگاه که بهبود یافته بود . آنچه را مى‏کرد مى‏گفت و بدانچه نمى‏کرد دهان نمى‏گشود . اگر با او جدال مى‏کردند خاموشى مى‏گزید و اگر در گفتار بر او پیروز مى‏شدند ، در خاموشى مغلوب نمى‏گردید . بر آنچه مى‏شنود حریصتر بود تا آنچه گوید ، و گاهى که او را دو کار پیش مى‏آمد مى‏نگریست که کدام به خواهش نفس نزدیکتر است تا راه مخالف آن را پوید بر شما باد چنین خصلتها را یافتن و در به دست آوردنش بر یکدیگر پیشى گرفتن . و اگر نتوانستید ، بدانید که اندک را به دست آوردن بهتر تا همه را واگذاردن . [نهج البلاغه]
 
دوشنبه 95 اسفند 2 , ساعت 3:2 عصر

http://uupload.ir/files/0lc2_img_20161007_143932.jpg


دوشنبه 95 اسفند 2 , ساعت 2:57 عصر

http://uupload.ir/files/d8et_23.jpg


دوشنبه 95 اسفند 2 , ساعت 2:56 عصر

http://uupload.ir/files/610l_22.jpg


دوشنبه 95 اسفند 2 , ساعت 2:56 عصر

http://uupload.ir/files/ftq9_21.jpg


سه شنبه 95 بهمن 26 , ساعت 7:55 صبح

ه


سه شنبه 95 بهمن 26 , ساعت 7:54 صبح

http://uupload.ir/files/wf0m_300.jpg


سه شنبه 95 بهمن 26 , ساعت 7:50 صبح

http://uupload.ir/files/l13q_100.jpg


سه شنبه 95 بهمن 26 , ساعت 7:48 صبح

kiu_99.jpg


سه شنبه 95 بهمن 26 , ساعت 7:47 صبح

http://uupload.ir/files/0qgj_44.jpg


سه شنبه 95 بهمن 26 , ساعت 7:46 صبح

http://uupload.ir/files/erhb_33.jpg


   1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ