سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خداوند، دوست دارد به کارهای مباح عمل شود، همان گونه که دوست دارد به واجباتش عمل کنند .خداوند، مرا با دین راحت و آسان برانگیخت : دین ابراهیم . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:21 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:20 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:19 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:18 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:17 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:17 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:16 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:15 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:14 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:13 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


   1   2   3   4   5      >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ