سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
ای گرامی ترینِ گرامیان و نهایتِ آرزوی خواستاران ! تو سرور منی که درِ دعا و توبه را برای من گشودی. پس درِ قبول و اجابت دعا را بر من مبند . [.فاطمه علیه السلام ـ در دعایش ـ]
 
جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:21 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:20 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:19 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:18 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:17 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:17 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:16 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:15 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:14 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:13 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


   1   2   3   4   5      >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ