سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و روایت شده است که دو مرد را نزد او آوردند که از مال خدا دزدى کرده بودند : یکى از آن دو بنده بود از بیت المال مسلمانان ، و دیگرى در ملک مردمان . فرمود : ] امّا آن یکى از مال خداست و حدّى بر او نیست چه مال خدا برخى از مال خدا را خورده ، و امّا دیگرى بر او حدّ جارى است و دست او را برید . [نهج البلاغه]
 
جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:21 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:20 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:19 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:18 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:17 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:17 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:16 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:15 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:14 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


جمعه 97 آبان 25 , ساعت 6:13 عصر

محرم 1397 روستای بتلیجه -خلجی


   1   2   3   4   5      >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ