سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آنکه به هرچه از او پرسیده می شود پاسخمی دهد، بی گمان دیوانه است . [امام صادق علیه السلام]
 
یکشنبه 97 بهمن 7 , ساعت 5:4 عصر


1- ایران امروز مستقل ترین کشور جهان است.
1 کاهش یافت. انقلاب اسلامی باوجود / 3 میلیون کیلومترمربع از 7 / 2- در پنج قرن اخیر مساحت ایران از 5
هجوم ابرقدرت ها یک وجب هم نداد.
3- رضاخان طی قرارداد های ننگین بخش هایی از خاک ایران رابه بیگانگان داد. جدا شدن آرارات، اروند، بخشی از
ترکمنستان و افغانستان از دسته گل هایی است که رضاخان به آب داد.
4- رضاخان بدون یک دقیقه مقاومت، سرزمین ایران رابه ارتش های متجاوز شوروی، انگلیس وآمریکاتسلیم کرد.
5- بحرین استان چهاردهم ایران بابی عرضگی محمدرضا پهلوی، تحویل انگلیس شد.
6- سران کشور ها بار ها غبطه خود از استقلال بی نظیر ایران را ابراز کرده گفته اند ای کاش ماهم می توانستیم مثل
شما آزادانه حرفمان را بزنیم.
7- دو قرن پیش از انقلاب اسلامی نه تن ها عزل و نصب وزیران و نخست وزیر حتی عزل و نصب شاه ایران با
بیگانگان بود.
و حقوق کل نظامیان ایران 14 میلیارد بود.

8- در سال 56 ، حقوق مستشاران نظامی امریکا 17 میلیارد و حقوق نظام یان ایران 14 میلیلرد
بر همه مقدرات مردم حکومت می کردند.
9- سفارت آمریکا در تهران با 4000 کارمندعملا اداره تمام امور ایران را در اختیار داشت.
10 - با وابستگی به اقتصاد جهانی، نمی توان به عدالت و رفاه رسید.
11 - نتیجه سلطه آمریکا اسرائیل بر اقتصاد ایران برابر آمار جهانی سال 57 این بود که 49 ? مردم ایران زیرخط فقر
بودند.
12 - انقلاب اسلامی ننگ کاپیتولاسیون را از چهره ملت ایران پاک کرد.


یکشنبه 97 بهمن 7 , ساعت 5:3 عصر

مردمی » که توسط « ولایت فقیه » دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در حوزه
جمع آوری و به محضر شریف مردم ایران گزارش شده « پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی
است.
به گزارش فرهنگ سدید، انقلاب اسلامی ایران در حالی به چهلمین سالگرد پیروزی خود رسیده است که دستاورد ها
و پیشرفت های آن در عرصه داخلی و بین المللی نمایان است. امروز انقلاب اسلامی ایران علیرغم هجمه همه جانبه
استکبار جهانی و تحریم های ناجوانمردانه، در اعماق قلوب مردم آزادی خواه جهان جای گرفته و هرروز بر پیشرفت و
عظمت آن افزوده می شود بنابراین پیشرفت ایران اسلامی در طول این چهار دهه بر کسی پوشیده نیست و بیان
این دستاورد ها نیز در سطح جامعه موج امیدآفرینی و ایستادگی بیش ازپیش مردم در برابر این توطئه ها خواهد
دستاورد های انقلاب اسلامی طی چهار « جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی » شد، ازاین رو
شنبه های » دهه گذشته در عرصه های مختلف را احصا و جمع آوری کرده است که در قالب سلسله نشست های
این دستاورد ها را ارائه می کند. در این گزارش دستاورد های انقلاب اسلامی در طول این چهل سال در « انقلاب
ارائه می شود که به شرح زیر است : « ولایت فقیه » حوزه
1- تجربه 40 ساله ثابت کرد که ولایت فقیه حکومت برقلب هاست.
2- به تجربه ثابت شد که ولایت فقیه نه تن ها دیکتاتوری نیست بلکه تنها تکیه گاه مستحکم آزادی و مردم سالاری
است
3- محبت مردم و حاکم نظام ولایت فقیه در جهان نظیر ندارد.
4- ولایت فقیه مظهر رابطه محبت آمیز با مردم است.
5- دانشمند بودن، ولی فقیه پیشران پیشرفت علمی کشور شده است.
6- ولایت فقیه ضامن استقلال کشور است.
7- ولایت فقیه ایران را مستقل ترین کشور جهان کرده است.
8- تجربه 40 ساله نشان داد فقط ولایت فقیه ضامن حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است.
9- ولایت فقیه با آگاهی بخشی قدرت ملت ها را به جهان نمایاند.
10 - بیدارگری ولایت فقیه قدرت نرم مردمی رابرسلاح غلبه داد.
11 - ولایت فقیه حافظ موجودیت و یکپارچگی ایران است.
12 - قانون مندی و ساده زیستی ولایت فقیه الگوی بی نظیر عدالت است.
13 - ولایت فقیه اداره کشور را به دست مردم داد.
14 - ولایت فقیه مقام وحدت ملی و انسجام اسلامی است.
15 - رفتار شاهان طوری بود که در تاریخ 2500 ساله؛ 1036 سال تحت حاکمیت بیگانه بوده است.
16 - مردم سالاری واقعی در تاریخ ایران فقط در دوره ولایت فقیه عینیت پیداکرده است.
17 - با مدیریت مدبرانه ولایت فقیه ایران توانست درنبرد با همه ابرقدرت ها سربلند و باعزت بیرون بیاید.


یکشنبه 97 بهمن 7 , ساعت 5:1 عصر

11:47 - کد خبر: 887 تاریخ: 13 آذر 1397
( شنبه انقلاب ( 5
?? قرآن ?? دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه
جنبش مردمی پاسداشت » که توسط « قرآن » دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در حوزه
جمع آوری و به محضر شریف مردم ایران گزارش شده است. « چهل سال انقلاب کبیر اسلامی
به گزارش فرهنگ سدید، انقلاب اسلامی ایران در حالی به چهلمین سالگرد پیروزی خود رسیده است که دستاورد ها
و پیشرفت های آن در عرصه داخلی و بین المللی نمایان است. امروز انقلاب اسلامی ایران علیرغم هجمه همه جانبه
استکبار جهانی و تحریم های ناجوانمردانه، در اعماق قلوب مردم آزادی خواه جهان جای گرفته و هرروز بر پیشرفت و
عظمت آن افزوده می شود بنابراین پیشرفت ایران اسلامی در طول این چهار دهه بر کسی پوشیده نیست و بیان
این دستاورد ها نیز در سطح جامعه موج امیدآفرینی و ایستادگی بیش ازپیش مردم در برابر این توطئه ها خواهد
دستاورد های انقلاب اسلامی طی چهار « جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی » شد، ازاین رو
شنبه های » دهه گذشته در عرصه های مختلف را احصا و جمع آوری کرده است که در قالب سلسله نشست های
این دستاورد ها را ارائه می کند. در این گزارش دستاورد های انقلاب اسلامی در طول این چهل سال در « انقلاب
ارائه می شود که به شرح زیر است : « قرآن » حوزه
1- انقلاب اسلامی قرآن را از حاشیه و مجالس ختم به عرصه زندگی و از ساحت فردی به ساحت اجتماعی کشاند.
2- انقلاب اسلامی قرآن را از کنج خانه ها به عرصه جهانی آورد.
3- عینیت یافتن قرآن در عرصه سیاست دشمن را به قرآن سوزی واداشت.
4- جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که قانون اساسی آن بر مبنای قرآن است.
5- جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که شرط رهبری در آن قابلیت تفسیر قرآن کریم است.
6- بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تنها در ایران قریب 200 میلیون نسخه قرآن کریم طبع و نشر شده است.
7- جمهوری اسلامی علمدار جریان ترجمه و تفسیر در جهان است.
8- انقلاب اسلامی قرآن را پرتیراژترین کتاب جهان کرد.
9- انقلاب اسلامی با بازگشت به قرآن مایه عزت مسلمین شد.
7- پیشرفت های جمهوری اسلامی پس از انقلاب اسلامی در سایه توجه به مفاهیم و آموزه های قرآنی است.
8- تأسیس رادیو قرآن، تأسیس شبکه تلویزیونی قرآن و ایجاد حداقل 400 سایت قرآنی از برکات توجه انقلاب
اسلامی به قرآن است.
9- احداث دارالقرآن در مراکز استان ها و شهر های بزرگ.
10 - راه اندازی صد ها موسسه قرآنی از دستاور های قرآنی در حوزه تعلیم و تربیت است.
11 - تأسیس دانشگاه قرآن و دانشکده های قرآنی از برکات قرآنی انقلاب اسلامی است.
12 - بزرگ ترین و پردامنه ترین تفسیر قرآن تاریخ پس از پیروزی انقلاب اسلامی تألیف شد.
13 - پرمخاطب ترین سریال های تلویزیونی در جهان اسلام را صداوسیمای جمهوری اسلامی بر اساس قصص قرآن
ساخت.
14 - به برکت انقلاب اسلامی مسابقات بین المللی قرآن در ایران تأسیس و به بزرگ ترین رویداد قرآنی جهان تبدیل
شد.
15 - عطش فهم قرآن در اثر پیروزی انقلاب اسلامی ترجمه قرآن به 130 زبان زنده دنیا را موجب شد.
16 - راه اندازی نمایشگاه سالانه بین المللی قرآن کریم پدیده و منحصربه فرد جهانی و مولود انقلاب اسلامی است.
17 - پس از انقلاب تاکنون 37 هزار عنوان کتاب قرآنی چاپ و نشر شده است.
18 - حفظ قرآن که پیش از انقلاب پدیده ای بسیار نادر و استثنایی بود امروز امری رایج شد و ده ها هزار نفر را
دربرمی گیرد.
19 - ایران اسلامی تنها کشوری است که قوانین آن از جهت انطباق با قرآن کنترل می شود و قوانین مغایر قرآن لغو
می شود.
20 - روخوانی جمعی چندین میلیونی قرآن کریم در ماه رمضان پدیده منحصربه فرد جمهوری اسلامی ایران است.
21 - انقلاب اسلامی پرچم دار تشکی لحاکمیت بر مبنای قرآن کریم است.
22 - بزرگ ترین دستاورد انقلاب اسلامی توجه جدی به قرآن است.
23 - مبنای آرمان های انقلاب قرآن است.
24 - قرآن در جوامع اسلامی و ایران قبل از انقلاب در عرض بوده، ولی پس از انقلاب اسلامی قرآن فرا نهاد و در
رأس امور است. امری راهبردی است.
25 - فعالیت های قرآنی را همه کشور های اسلامی دارند، گسترش فرهنگ قرآنی خاص جمهوری اسلامی است.
(سیاست ها؛ روح قوانین، آرمان های انقلاب، مبتنی برقرآن است)
26 - انقلاب اسلامی قرآن را مردمی کرده و به داخل جامعه وزندگی مردم برده است. (رشد جدی مؤسسات مردمی
و فعالیت های مردمی..)
27 - انقلاب اسلامی، با عبور از مقدمات و فاز ظاهری فعالیت های قرآنی (روخوانی، چاپ قرآن و...)، اصالت را به
تدبر و مفاهیم و عمل و رفتار قرآنی داد.
28 - قرآن و رهبری قرآنی عامل جدی وحدت بین شیعه و سنی در سطح ملی و جهانی است.
29 - بیداری اسلامی منبعث از پیام قرآنی انقلاب اسلامی است.


یکشنبه 97 بهمن 7 , ساعت 4:58 عصر

11:45 - کد خبر: 886 تاریخ: 13 آذر 1397
( شنبه انقلاب ( 4
?? شعر و ادبیات ?? دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه
جنبش مردمی » که توسط « شعر و ادبیات » دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در حوزه
جمع آوری و به محضر شریف مردم ایران گزارش شده « پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی
است.
به گزارش فرهنگ سدید، انقلاب اسلامی ایران در حالی به چهلمین سالگرد پیروزی خود رسیده است که دستاورد ها
و پیشرفت های آن در عرصه داخلی و بین المللی نمایان است. امروز انقلاب اسلامی ایران علیرغم هجمه همه جانبه
استکبار جهانی و تحریم های ناجوانمردانه، در اعماق قلوب مردم آزادی خواه جهان جای گرفته و هرروز بر پیشرفت و
عظمت آن افزوده می شود بنابراین پیشرفت ایران اسلامی در طول این چهار دهه بر کسی پوشیده نیست و بیان
این دستاورد ها نیز در سطح جامعه موج امیدآفرینی و ایستادگی بیش ازپیش مردم در برابر این توطئه ها خواهد
دستاورد های انقلاب اسلامی طی چهار « جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی » شد، ازاین رو
شنبه های » دهه گذشته در عرصه های مختلف را احصا و جمع آوری کرده است که در قالب سلسله نشست های
این دستاورد ها را ارائه می کند. در این گزارش دستاورد های انقلاب اسلامی در طول این چهل سال در « انقلاب
ارائه می شود که به شرح زیر است : « شعر و ادبیات » حوزه
1- انقلاب اسلامی زبان فارسی را جهانی کرد.
2- رهبری پرچم دار خیزش ادبی ایران، در دوره معاصر است.
3- اگر فارسی ستیزی انگلیس در هند نبود، زبان فارسی، زبان اول جهان بود.
4- ادیب بودن رهبران انقلاب اسلامی ایران، عامل بزرگ تعالی ادب پارسی است.
4000 زن شاعر و داستان نویس، سند افتخار ادبی جمهوری اسلامی ایران است. -5
6- جهش خیره کننده در فراگیری زبان فارسی در جهان، مدیون انقلاب اسلامی است. ( 200 مرکز، 52 کرسی، 75000
غیر ایرانی مقیم ایران)
7- انقلاب اسلامی ده جایزه ملی ادبی را بنیان نهاد.
نی و اقوام گشوده است.


یکشنبه 97 بهمن 7 , ساعت 4:52 عصر

11:41 - کد خبر: 885 تاریخ: 13 آذر 1397
( شنبه انقلاب ( 3
?? کتاب و نشر ?? دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه
جنبش مردمی » که توسط « کتاب و نشر » دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در حوزه
جمع آوری و به محضر شریف مردم ایران گزارش شده « پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی
است.
به گزارش فرهنگ سدید، انقلاب اسلامی ایران در حالی به چهلمین سالگرد پیروزی خود رسیده است که دستاورد ها
و پیشرفت های آن در عرصه داخلی و بین المللی نمایان است. امروز انقلاب اسلامی ایران علیرغم هجمه همه جانبه
استکبار جهانی و تحریم های ناجوانمردانه، در اعماق قلوب مردم آزادی خواه جهان جای گرفته و هرروز بر پیشرفت و
عظمت آن افزوده می شود بنابراین پیشرفت ایران اسلامی در طول این چهار دهه بر کسی پوشیده نیست و بیان
این دستاورد ها نیز در سطح جامعه موج امیدآفرینی و ایستادگی بیش ازپیش مردم در برابر این توطئه ها خواهد
دستاورد های انقلاب اسلامی طی چهار « جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی » شد، ازاین رو
شنبه های » دهه گذشته در عرصه های مختلف را احصا و جمع آوری کرده است که در قالب سلسله نشست های
این دستاورد ها را ارائه می کند. در این گزارش دستاورد های انقلاب اسلامی در طول این چهل سال در « انقلاب
ارائه می شود که به شرح زیر است : « کتاب و نشر » حوزه
1- انقلاب اسلامی نشر و اندیشه را از بند خفقان و سانسور پهلوی آزاد کرد.
2- پس از انقلاب شمارگان سالانه چاپ کتاب، 136 برابر شده (از یک میلیون نسخه در سال 57 به 136 میلیون در
سال 95 ) رسیده است.
3- تعداد عناوین کتاب نسبت به قبل از انقلاب 71 برابر شده است. (از 1.500 کتاب در 56 به 107.000 در 96 ) عنوان
رسیده است.
4- قبل از انقلاب اصلاً نمایشگاه کتاب نداشتیم. بعد از انقلاب در سطح ملی و بین المللی و استانی نمایشگاه کتاب
داریم.
5- اهمیت انقلاب اسلامی به کتاب، در تأسیس خبرگزاری کتاب، برگزاری نمایشگاه کتاب، خانه کتاب و ... است.
برگزاری نمایشگاه های کتاب، 12 عنوان جایزه ملی کتاب و راه اندازی خبرگزاری کتاب از پدیده های اختصاصی پس
از انقلاب است.
6- کل عنوان کتاب های ثبت شده کشور از دوره پهلوی اول تا سال 57 ، تعداد 11000 بوده که امروز 1.281.996 است.
یعنی 117 برابر شده است.
7- ظهور نویسندگان زن، پدیده پس از انقلاب اسلامی است. قبل از انقلاب به اندازه انگشتان دست هم نبوده
است. امروز 7.300 نویسنده و 70 ناشر از پدیده های انقلاب اسلامی است.
8- تعداد 25.000 عنوان کتاب هویت ساز ملی و ایرانی چاپ شده است که قبل از انقلاب کتاب هویت ساز نداشتیم.
9- آزادی در حوزه نشر قبل و بعد از انقلاب قابل مقایسه نیست.
10 - بزرگ ترین ناشر قبل از انقلاب ایران"مؤسسه آمریکایی فرانکلین" بود.
11 - اغلب کتب قبل از انقلاب، ترجمه بود.
12 - رهبران انقلاب اسلامی مؤلفان برجسته، ناقدان توانمند کتاب، کتاب خوان های حرفه ای و مروجان اصلی کتاب
در کشور بودند.
13 - رشد کتابخانه های عمومی نسبت به گذشته 6 برابر شده است.
14 - بعد از انقلاب در حوزه نظری هیچ کتابی سانسور نشد و درحالی که کمونیست ها با نظام جنگ مسلحانه
می کردند، مبانی نظری و اعتقادی آن ها با مجوز چاپ می شد.


یکشنبه 97 بهمن 7 , ساعت 4:50 عصر

انقلاب ( 2
?? آموزش و پرورش ?? دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه
جنبش مردمی » که توسط « آموزش و پرورش » دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در حوزه
جمع آوری و به محضر شریف مردم ایران گزارش شده « پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی
است.
به گزارش فرهنگ سدید، انقلاب اسلامی ایران در حالی به چهلمین سالگرد پیروزی خود رسیده است که دستاورد ها
و پیشرفت های آن در عرصه داخلی و بین المللی نمایان است. امروز انقلاب اسلامی ایران علیرغم هجمه همه جانبه
استکبار جهانی و تحریم های ناجوانمردانه، در اعماق قلوب مردم آزادی خواه جهان جای گرفته و هرروز بر پیشرفت و
عظمت آن افزوده می شود بنابراین پیشرفت ایران اسلامی در طول این چهار دهه بر کسی پوشیده نیست و بیان
این دستاورد ها نیز در سطح جامعه موج امیدآفرینی و ایستادگی بیش ازپیش مردم در برابر این توطئه ها خواهد
دستاورد های انقلاب اسلامی طی چهار « جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی » شد، ازاین رو
شنبه های » دهه گذشته در عرصه های مختلف را احصا و جمع آوری کرده است که در قالب سلسله نشست های
این دستاورد ها را ارائه می کند. در این گزارش دستاورد های انقلاب اسلامی در طول این چهل سال در « انقلاب
ارائه می شود که به شرح زیر است : « آموزش و پرورش » حوزه
1- انقلاب اسلامی، کشورِ با اکثریت بی سوادرا به رتبه 16 علمی جهان رساند.
2- انقلاب اسلامی شخصیت دانش آموز را از کتک خوری به قهرمانی المپیاد های جهانی و فرماندهی جبهه رساند.
3- در طول چهل سال پس از انقلاب، روزی 10 مدرسه و 50 کلاس احداث شده است.
4- قبل از انقلاب، 40 % کودکان درست آموزش مدرسه نمی رفتند.
5- پیش از انقلاب (دوسوم) زنان حتی توانایی نوشتن اسم خودشان را نداشتند؛ امروز 86 % زنان سواد سوم
ابتدایی رادارند.
6- انقلاب اسلامی، عدالت آموزشی را در خصوص زنان، محرومان و مناطق دوردست برقرار کرد.
7- انقلاب اسلامی دانش آموز بی خبر از مسائل شهر خودش را به دانش آموز مشرف به مسائل جهانی رساند.
8- پس از انقلاب سهم دانش آموزان فنی از 23 % به 40 % رسیده و تعداد هنرستان ها 12 برابر شده است.
9- پیش از انقلاب اسلامی، ایران هیچ رتبه المپیادی در جهان نداشت، ولی اینک همیشه مدال آور و از رتبه های
برتر دنیاست.
10 - ازلحاظ سرعت رشد سطح تحصیلات ایران ازنظر سال های تحصیل مورد انتظار در دنیا رتبه ششم را دارد.
11 - انقلاب اسلامی کشوری با 53 درصد بی سواد را به پرشتاب ترین سرعت علمی جهان تبدیل کرد.
27 دانشگاه داشتیم و امروز 660 دانشگاه داریم. -12
13 - ظرفیت دانشگاهی ما 32 برابر شد و از 150 هزار دانشجو به ظرفیت حدود 5 میلیون دانشجو رسیدیم.
14 - اعضای هیئت علمی دانشگاهی 23 برابر شده و از 4 هزار نفر به 90 هزار افزایش یافته است.
15 - سال های مورد انتظار تحصیل در ایران از رتبه 114 جهانی 69 رتبه صعود کرده است و به 45 رسیده است.


جمعه 97 دی 28 , ساعت 9:0 صبح

 

امیر خلبان شهید غفور قجاوند


جمعه 97 دی 28 , ساعت 8:54 صبح

امیر خلبان شهید غفور قجاوند


جمعه 97 دی 28 , ساعت 8:40 صبح

 

امیر خلبان شهید غفور قجاوند


جمعه 97 آذر 16 , ساعت 10:36 صبح

به نام خدا و برای خدا 

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

 حسن روحانی دیروز در برابر نقد و شعارهای دانشجویان واکنش افراطی از خود نشان داد و گفت: «قدرت باید نقد بشه در کشور،  قدرت اگر نقد نشه، فسادآفرین است، هر قدرتی می‌خواهد باشد.»

اگر امروز نقدی بر قدرت وجود دارد، نتیجه خیانت حسن روحانی و همدستان لیبرال و فتنه گر او ست! قطعا مردم این بار یقه عحسن روحانی را رها نکرده و اجازه نخواهند داد، با طرح شعارهای پوپولیستی ( "حضور خانمها در ورزشگاه" - ترفند موذیانه "نقد قدرت" - "حمله به گزینشها" "متهم کردن رقیب "به کشیدن دیوار در پیاده روها") از کمند مطالبات واقعی مردم فرار و ناجوانمردانه مشکلات را به گردن قدرت نظام بیندازاد.

آری مردم به او خواهند گفت؛ ای دروغگوی در لباس روحانیت!، مگر این جمله از تو نیست که در 23 تیرماه 94 گفتی: «تمام تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای، مالی، حمل و نقل، پتروشیمی، فلزات سنگین و تحریم‌های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق!»

ای حسن دروغگو، مگر نگفتی: «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آن‌چنان مردم را از درآمد سرشار کنند که اصلاً به یارانه 45 هزار تومانی نیازی نداشته باشند

ای دروغگر و کلاهبردار، مگر نگفتی: «راه‌حل‌های کوتاه‌مدت یک ماه و 100روزه برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیر و امید پیش‌بینی شده است»

باید از رئیس جمهور پرسید؛ "کدام خائن دستور تاراج 18 میلیارد دلار و 60 تن سکه را برای انباشت جیب جریان اشرافیت و دلالان بی مروت، صادر کرد"؟!

زیبا است که ملت در جواب "طرح نقد قدرت" به او بگویند؛ یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، آخر به دستی ملخک!(حقیر زبان سرخه ای ضرب المثل "ملخک" را نمی دانم)

آری وقتی دوران بزن و در رو با دشمنان بزرگ خارجی به پایان رسیده، لذا دوران آدرس منافقانه دادن "نقد قدرت" هم، برای جریان اشرافی و لیبرال منافق نفوذی، به خط پایان رسیده است!

والسلام


<      1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ