سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
مقصود فرمانبرداری از خدا و شناخت امام است . [امام صادق علیه السلام می فرماید]