سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
مردم چیزى را نگفتند : خوش باد ، جز آنکه روزگار براى آن روز بدى را ذخیرت نهاد . [نهج البلاغه]