سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
از دانشمندان پیروی کنید که آنان چراغ های دنیا و آخرت اند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
شنبه 97 مهر 28 , ساعت 10:47 صبح

13 آبان
تبعید حضرت امام (ره ) به ترکیه
چند روزى پس از نطق تاریخى امام  (ره) درباره مفاسد کاپیوتولاسیون ، صدها کماندو به همراه مزدوران ساواک ، در 13آبان 1343 از بام و دیوار وارد منزل امام شدند و شبانه ایشان رابه تهران منتقل کرند وبا یک هواپیماى نظامى به ترکیه تبعید نمودند.
*در این مدت طولانى که به جرممخالفت با مصونیت آمریکایى ها که اساس استقلال کشور را در هم شکست ، از وطن دورهستم و بر خلاف قانون شرع و قانون اساسى در تبعید به سر مى برم ، مراقب مصیبت هایىکه به ملت مظلوم بى پناه ایران وارد مى شود، بوده ام و از آنچه به این ملت اصیل ازظلم دستگاه جبار مى گذرد و بیشتر مطلع شده و رنج برده ام .
صحیفه نور جلد 1، ص 133
*پانزده سال قبل که شاه قصد داشت به دستور آمریکا لایحه مصونیت  مستشارانآمریکایى رابه تصویب مجلسین برساند، من این خیانت شاه را نسبت به ملت ایران ، در طىیک سخنرانى و صدور یک اعلامیه محکوم نمودم و ملت ایران را از این سیاست استعمارىآمریکا مطلع ساختم که پس از چند روز شبانه به منزلم در قمحمله کردند، دستگیر و سپس به ترکیه تبعید نمودند.
صحیفه نور جلد 4، ص 23

 

 


13 آبان
تسخیر انقلابى لانه جاسوسى آمریکا
از آنجا که سفارت آمریکا در تهرانبه لانه جاسوسى و توطئه علیه نظام جمهورى اسلامى تبدیل شده بود، دانشجویان پیرو خطامام در 13 آبان 1358، سفارت را اشغال کرده و 53 جاسوس به ظاهر دیپلمات را گروگان گرفتند.این حرکت انقلابى ابهت ظاهرى استعمار آمریکا در بین ملت هاىدنیا را در هم شکست . دولت موقت پس از این اقدام ، استعفا کرد.
*مرکز توطئه وجاسوسى به اسم سفارت آمریکا و اشخاصى که در آن بر ضد نهضت اسلامى ما توطئه نمودهاند، از احترام سیاسى بین المللى برخوردار نیستند.
صحیفه نور جلد 10، ص 195
*مرکز فساد آمریکا را جوان ها گرفته اند و آمریکائى هایى هم که در آنجابودند گرفتندو آن لانه فساد را به دست آوردند و آمریکا هم هیچ غلطى نمى تواند بکند و جوان هامطمئن باشند که آمریکا هیچ غلطى نمى تواند بکند.
صحیفه نور جلد 10، ص 149
*ما مدعى هستیم اینجا سفارتخانه نیست ، اصلش قضیه سفارت در کار نبوده و ما مدعىهستیم این آدمهایى که در اینجا بودند اینها اجزاء سفارتخانه نبودند، به اسمسفارتخانه شما (آمریکا) یک چیزى درست کردید که لانه جاسوسى است .
صحیفه نور جلد 10 ص 15
*سفارتخانه ها حق ندارند که تفنگدار وارد کنند و اینها تفنگدارها درآنجا داشتند... سفارتخانه ها حق ندارند که جاسوسى کنند، توطئه بکنند و اینها جاسوسىمى کردند
صحیفه نور جلد 1، ص 162
*ما شعار مرگ بر آمریکا را در عمل جوانانپر شور و قهرمانان و مسلمانان در تسخیر لانه فساد و جاسوسى آمریکا تماشا کرده ایم . ما همه شعارهایمان را با عمل محک زده ایم .
ج 21، ص 95


13 آبان
روز دانش آموز
صبح روز 13 آبان 1357، که صدها دانش آموز و دانشجو در مقابل دانشگاهتهران تجمع کرده بودند، با گلوله هاى مزدوران شاه به خاک و خون غلطیدند و 56 شهید وصدها مجروح تقدیم انقلاب اسلامى کردند. لذا این را روز دانش آموز نام نهادند تا  خاطره شهداى دانش آموز زنده نگهداشته شود.
*شما جوانهاى محصل ، سایر جوانهاامید من هستید، نوید من هستید، امید من به شما توده جوان است ، به شما توده محصلاست .
صحیفه نور جلد 5، ص 179
من امید این را دارم که مقدرات مملکت بعد ازاین به دست شما عزیزان بیفتد و مملکت ما شما عزیزان حفظ کنید .
صحیفه نور جلد 5،ص 159
*من امید آن را دارم که شماها با علم و عمل و تهذیب نفس ، با علم و عملصالح ، بر مشکلات خودتان غلبه کنید.
صحیفه نور جلد 5، ص 179
*فرزندان عزیزم، دیگر این شمائید که باید هر چه بیشتر کوشش کنید تا نهال آزادى و استقلال کشور راآبیارى کنید.
صحیفه نور جلد 5، ص 95
*فرداى شما فرداى دشوارى است که اگرمجهز به علم و تقوا و شعور انقلابى - اسلامى شدید پیروزیتان حتمى است .
صحیفهنور جلد 5،ص 98
*
با پاکسازى آموزش و پرورش از آثار فرهنگ استعمارى ، محیطىبوجود آورید که اطفال ما را شیر بچگانى که همیشه پشت جبهه مقاومت علیه آمریکا وصهیونیست و سایر چپاولگرهاى شرق و غرب نشسته اند، تربیت کنید.
صحیفه نور جلد 5،ص 100
*
شما جوانان که امید من هستید و نوید من هستید، کوشش کنید و وحدت کلمهخود را حفظ کنید.
صحیفه نور جلد 15، ص 18
*
مطمئن باشید که خمینى تا قطع ریشههاى استعمارى چپ و راست همسنگر شماست ...من چشم امیدم به شماست .
5، ص 1لیست کل یادداشت های این وبلاگ