سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
خداوند به موسی علیه السلام وحی کرد : «نعمت هایم را به خلقم یادآوری کن، به آنان نیکی نما و مرا محبوبشان گردان که آنان، جز کسی را که به آنان نیکی نموده است، دوست نمی دارند».غایت آرزوی دوستداران [إرشاد القلوب]
 
جمعه 97 آبان 4 , ساعت 11:11 صبح

رضا شاه و سید محمد بهبهانی

 

رضا شاه دستور داده بود رئیس هر صنفی با هم صنفهای خود در روز معینی همراه زنانشان بدون حجاب در محلی تجمع نمایند. این برنامه از خود شاه شروع شد و ترتیب وزرا، وکلا و ... تا نوبت به علما رسید.

شاه از امام جمعه خواست مقدمات این کار را ترتیب  دهد. او از شاه مهلت خواست و خود را به آیت‌ا... سید محمد بهبهانی رساند.

سید به او گفت: این را بدان هر انسانی چهار چیز دارد:

1 مال

2 جان

3 ناموس

4 دین

باید مال را برای جان، جان را برای ناموس، و همه را برای دین فدا کرد.

تو عمر خود را کرده‌ای پس چه بهتر این دستور را عمل نکنی. اگر به دستور شاه عمل کنی، به لعنت و عذاب الهی گرفتار خواهی شد. اما اگر کشته شوی، سعادت دنیا و آخرت را برای خود کسب کرده‌ای. شاه امام جمعه را برای جواب خواست. او نیز هر چه از سید شنیده بود، یکجا تقدیم کرد.شاه غضبناک شد و گفت: این سخنان تو نیست، سخن سید محمد بهبهانی است. و از روی ناچاری او را آزاد ساخت.لیست کل یادداشت های این وبلاگ