سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
[ و به یکى از کسانى که بدو سخنى گفته بود و از مقدار وى بزرگتر مى‏نمود فرمود : ] پر نیاورده پریدى و در خردسالى بانگ در کشیدى . [ و شکیر ، نخست پرهاست که بر پرنده روید ، پیش از آنکه نیرومند و استوار شود ، و سقب شتر خردسال است و شتر بانگ بر نیاورد مگر آنگاه که فحل گردد . ] [نهج البلاغه]
 
سه شنبه 97 آبان 29 , ساعت 9:49 صبح

بسیجی دیده ی بیدار عشق است                                                                     بسیجی پیر میدان دار عشق است

به جبهه گر چشد شهد شهادت                                                                       گوارایش که مهمان حسین است

Rounded Rectangle:  *فرا رسیدن هفته بسیج برعموم  فرهنگیان بسیجی مبارک و میمون بادلیست کل یادداشت های این وبلاگ